• 24/7 technical support with short reaction times
  • ManageSieve (user filters on server) support
  • security through SSL & DKIM & SPF
  • popular Roundcube webmail
  • integration of most functions directly in webmail
  • maximum security of stored data (3fold replication + backups)
  • mailbox migrations by our administrators (not included in price)
  • automatic client configuration support
  • secondary mail server (MX backup)
  • Effective antispam and antivirus

Ceny

Službacena/měsíc
10 mailboxů a 5GB prostoru
pro zákazníky služeb Webhosting Standard a vyšší
0 Kč
5 mailboxů a 5GB prostoru55 Kč
10 mailboxů a 5GB prostoru95 Kč
další mailbox6 Kč/mailbox
další prostor6 Kč/GB

Ceny bez DPH

Služba není určena pro hromadné a automatizované rozesílání zpráv. V takovém případě bude účet pozastaven. Z důvodu zachování maximální bezpečnosti a stability provozu e-mailového cloudu je aplikován rate limit od 9.00–21.00 pro odesílání zpráv uživatele na 150 za minutu, 250 za hodinu, celkem 750. Od 21.00–9.00 50 za minutu, 150 za hodinu, celkem 300. Zálohování dat slouží primárně pro potřeby zajištění provozní bezpečnosti uchování e-mailů. Obnova uživatelem smazaných e-mailů je účtována částkou 1500 Kč bez DPH jednorázově.

Tel

+420 222 949 084

Address

Business centrum Zálesí
Pod Višňovkou 1662/25
Praha 4
Budova B3
6. patro
Czechia